de pil doorslikkenHet overgrote deel van de anticonceptiepillen wordt in een cyclus van 4 weken ingenomen. De pil met de werkzame stof wordt gedurende 21 dagen ingenomen waarna er een stopweek volgt van 7 dagen waarin een onttrekkingsbloeding zal plaatsvinden. Na deze 7 dagen wordt gestart met een nieuwe strip pillen en begint de cyclus van vooraf aan.

Het is echter ook mogelijk om de stopweek over te slaan en de pil door te slikken. Hierdoor zal er geen onttrekkingsbloeding ontstaan, terwijl je gewoon beschermd blijft tegen een zwangerschap. Het doorslikken van de pil in vaak een bewuste keuze en kan diverse redenen hebben.

Waarom de pil doorslikken

De meest voorkomende reden om de pil door te slikken is als het niet goed uit komt of een onttrekkingsbloeding te krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een vakantie in deze periode valt, maar ook een belangrijke gebeurtenis gedurende de stopweek is een reden om de pil door te slikken. Ook medische redenen kunnen aanleiding zijn om pil door te slikken. Vrouwen met PMS of endometriose kunnen minder last krijgen van klachten. Ook vrouwen met ernstige menstruatieklachten hebben baat bij het doorslikken van de pil.

Kan ik de pil gewoon doorslikken

Wereldwijd is bijna de gehele medische wereld ervan overtuigd dat het doorslikken van de pil geen schadelijke gevolgen heeft voor de vrouw. De reden van de stopweek ligt vooral in de ontwikkeling van de anticonceptiepil. Tijdens de uitvinding van de pil in de jaren ´50 van de vorige eeuw, was de algemene mening dat vrouwen eerder voor de pil zouden kiezen als de natuurlijke cyclus aanwezig bleef. Door de doorbraakbloeding is de vrouw er namelijk zeker van ze niet zwanger is geworden. Daarnaast was het gebruik van de anticonceptiepil niet geheel onomstreden en zat vaak nog in de taboesfeer. Door het krijgen van een onttrekkingsbloeding kon het gebruik van de pil voor de buitenwereld worden gemaskeerd. Medisch gezien is de stopweek dus niet noodzakelijk, maar wordt nog steeds toegepast.

Voor- en nadelen van de pil doorslikken

Toch zijn er een paar nadelen te noemen. Het gaat hierbij om;

  • Er is een verhoogde kans op doorbraakbloedingen.
  • Doordat er meer pillen nodig zijn is het gebruik 25% duurder.
  • Een eventuele zwangerschap kan later ontdekt worden.

Daar staat tegenover dat vrouwen die de pil doorslikken minder vaak vergeten om de pil in te nemen. Van de vrouwen die de pil op de traditionele manier innemen vergeet tussen de 20 en 30% wel eens de pil in te nemen. Dit getal zakt tot 7% van de vrouwen die alle dagen een pil nemen. Door het ontbreken van de stopweek wordt de dagelijkse routine van innemen gestimuleerd.

Bedenkt hierbij dat vrouwen tegenwoordig veel vaker ongesteld worden dan vroeger. Doordat ze veel meer kinderen kregen en veel langer borstvoeding gaven, waren ze gemiddeld 160 keer ongesteld. De gemiddelde hedendaagse vrouw is 450 keer ongesteld. Het lijkt derhalve niet geheel onnatuurlijk om de pil door te slikken en de hoeveelheid menstruatie te verminderen.

Geef je beoordeling